Fabryka Sztuk, Tczew

W marcu roku 2016 odbyła się wystawa grupowa w Fabryce Sztuk ( CWRDW ), w Tczewie. W Wystawie udział brali: Magdalena Sciezynska

( malarstwo ), Piotr Radomski ( fotografia ), i ja ( malarstwo ). Byłem inicjatorem tej wystawy, zaprosiłem artystów - sam pokazałem

jedynie kilka prac na połowie jednej ze ścian, większość miejsca udostępniając zaproszonym twórcom. 

Linki: 

http://fabrykasztuk.tczew.pl/index.php?p=4,88,0&item=3677ce7f9746a9cd

https://pawgalmal.blogspot.com/2016/03/wernisaz-malarstwa-i-fotografii-w.html