Alegorie

Malarstwo figuralne, alegoryczne. Często wyobrażenia moich postaci ludzkich są jakby "niedokończonymi"...

W moim przekonaniu szkicowość nadaje postaci większej uniwersalności. Nieokreślone do końca postaci,

nie są portretami danych osób, ale ogólniej - ludzi w określonym kontekście, odniesieniu, metaforze, emocji...

Nie jest zatem np., mój Narcyz Narcyzem Kowalskim z Warszawy, czy Londynu, ale Narcyzem uogólnionym...,

metaforą, przenośnią, symbolem.