Anegdoty

Autorskie stricte, obrazy anegdotyczne, z pogranicza malarstwa figuralnego, pejzaży

i martwej natury, metafor i alegorii, mitów, snów i surrealizmu...