Zwierzęta

Przedstawienia zwierząt na lądzie i w wodzie, czasem metaforycznie, czasem wprost, 

a insekty np., są zmyślonymi wariacjami na temat...