Plener Banie, 2017

W sierpniu roku 2017 uczestniczyłem w międzynarodowym plenerze malarskim w Swobnicy ( Gmina Banie ), pod tytułem "Piękno Ziemi Bańskiej". Organizatorami są władze Gminy, a inicjatorką i Komisarzem pleneru była Elżbieta Iwko. Swobnica to piękna miejscowość, rozległe krajobrazy, pola, ale i stary park z zamkiem Joannitów, częściowo dostępnym dla zwiedzających. 

Więcej o tym plenerze: 

http://pawgalmal.blogspot.com/2017/10/ii-miedzynarodowy-plener-malarski-w.html